පාරග්‍රහයින්

ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ තාරකා විද්‍යා අංශය මගින් සිදු කළ පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥ පිරිසක් විසින් පළමුවරට අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට පිටතින් නව ග්‍රහ මණ්ඩලයක් සොයා ගෙන ඇත. මෙම සොයාගැනීම පිළිබඳව පසුගියදා මොරටුව ආතර් සී ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානයේ පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකදී අනාවරණය කෙරිනි. ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ ප්‍රධාන පර්යේෂණ විද්‍යාඥRead More →

Night camp

නවීන තාක්ෂණ පිළබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ සම්පත් දායකත්වයෙන් අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණ හා අහස් නිරීක්ෂණ කදවුරක් පොළොන්නරුව බැදිවැව මහා විද්‍යාලයේදී පසුගිය දා පැවැත්විණි. අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණය, තාරකා විද්‍යාව, චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය පිළිබද දේශන මාලාවකින් සහ නවීන දුරේක්ෂ ආධාරයෙන් සිදුකළ අහස් පරීක්ෂණ කදවුරකින් යුක්ත වූ මෙම වැඩසටහන සදහා පොළොන්නරුව අධ්‍යාපන කලාපයේ විද්‍යා ගුරු භවතුන්Read More →