මුළු ලොවම කොවිඩ් 19 රෝගයෙන් ගැලවීමට මං සොයද්දී එම ක්‍රියාවලිය තවත් අපහසුතාවට පත් කරමින් කොවිඩ් වෛරසයේ විවිධ නව ප්‍රභේද ලොව පුරා විවිධ තැන් වලින් වාර්ථා වනවා. මේ නව ප්‍රභේද නොයෙක් ආකාරයන්ගෙන් එකිනෙකට වෙනස් ලක්ෂණ දරණ අතර ඇතැම් ඒවා වඩාත් භයානක ඒවා ලෙසයි හඳුනාගෙන ඇත්තේ. කොවිඩ් වෛරසයේ නව ප්‍රභේද හැදෙන්නෙ කොහොමද? ඕනෑමContinue Reading