2021 ජනාධිපති සම්මාන උළෙලේදී ප්‍රථමවරට තාරකා විද්‍යාව වෙනුවෙනුත් සම්මානයක්

Arthur C Clark

ඇමෙරිකාවේ තාරකා විද්‍යා සංගමය (American Astronomical Society) මඟින් පළකරන ජාත්‍යන්තර තාරකා විද්‍යාත්මක සඟරාව (Astronomical Journal) සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉදිරිපත් කළ තාරකා විද්‍යාත්මක පත්‍රිකාව වෙනුවෙන් 2021 ජනාධිපති සම්මාන උළෙලේදී තාරකා විද්‍යාව වෙනුවෙන් විශේෂ සම්මානයක් දිනා ගැනීමට ආතර්.සී ක්ලාක් ආයතනය සමත් වී ඇත.

ආතර්.සී.ක්ලාක් ආයතනයේ තාරකා විද්‍යාව පිළිබඳ ජේෂ්ඨ පර්යේෂණ විද්‍යාඥ ඉන්දික මැදගංගොඩ මහතා විසින් අභ්‍යවකාශයේ පවතින “CATACLYSMIC” ද්විත්ව තාරකාවන් පිළිබඳ චීනයේ යුනාන් තාරකා ව්ද්‍යා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය (Yunan Observatory) හා එක්ව 2018  දී  කරන ලද ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණයක් ඇසුරෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම පර්යේෂණ පත්‍රිකාව (A Phenomenological Model for the Light Curve of three Quiescent Low-inclination Dwarf Novae and one Pre-Cataclysmic Variable) මෙවර ජනාධිපති සම්මාන උළෙලේදී  විශේෂ ඇගයීමකට ලක්වූ අතර එම ජනාධිපති සම්මානය  මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තාරකා විද්‍යාව වෙනුවෙන් පිරිනැමුණු ඉහළම හා එකම ජනාධිපති සම්මානය බවට පත්විය. මෙම තාරකා විද්‍යා පර්යේෂණය සදහා ඉන්දික මැදගංගොඩ විද්‍යාඥතුමා සමඟ ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්දික මැදගංගොඩ විද්‍යාඥතුමාගේ ශිෂ්‍ය මලිත් සිල්වා මහතා ද සහභාගී වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ තාරකා විද්‍යාව හා තාරකා විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ඉහළ නැංවීමට තාරකා විද්‍යාව වෙනුවෙන් පිරිනැමුණු මෙම ජනාධිපති සම්මානය මහත් රුකුලක් වනු ඇත. (ජනාධිපතිතුමන් වෙනුවෙන් ජාතික පර්යේෂණ ආයතනයේ සභාපති මහාචාර්ය හේමන්ත දොඩම්පහල මහතා මෙම ජනාධිපති සම්මානය ලබාදෙන අවස්ථාව ඉහළ ඡායාරුපයේ දැක්වේ) 

චින්තන විජයවර්ධන
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)
ආතර්.සී.ක්ලාක් ආයතනය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.