වර්ශ 2010 දී ඇමරිකාවේ නාසා ආයකනය විසින් අභ්‍යාවකාශ ගත කරනු ලැබූ Neowise නම් වූ අභ්‍යවකාශ යානය මගින් ගනු ලැබූ ඡායාරූප විශ්ලේෂණය කල එම ව්‍යාපෘතියට අදාල පර්යේෂක කණ්ඩායමක් විසින් මෙම වල්ගාතරුව හඳුනා ගනු ලැබුවේ 2020 මාර්තු මස 31 වන දායි. අනතුරුව අප්‍රේල් පළමුවනදා මෙය C/2020 F3 NEOWISE ලෙස විද්‍යාත්මක නාමකරණයට අනුව නම් කරනු ලබනවා. සොයා ගන්නා විටත් සූර්යයාගේ අසලටම පැමිණ තිබූ මෙම වල්ගා තරුව 2020 ජූලි 3 වනදා සූර්යයාගේ අසලින්ම ගමන් කරනු ලැබූවා. ඉන් පසුව මේ වනවිට මෙම වල්ගා තරුව සූර්යයාගේ සිට ඈතට ගමන් කරමින් ඈත අභ්‍යවකාශය කරා ගමන් කරමින් සිටිනවා. මේ ගමනේදී ජූලි 22/23 දින වලදී මෙය පෘථිවියට වඩාත් ආසන්නව ගමන් කරනු ඇති.

දැනට ලොව පුරා මහත් ව්‍යවසනයක් බවට පත්ව ඇති කොව්ඩ් 19 ගෝලීය වසංගතය හා සමානව ගෝලීය මට්ටමේ වසංගතයක් බවට පත්විය හැකි වෛරසයක් චීන පර්යේෂකයන් පිරිසක් සොයාගෙන තිබෙනවා. චීනයේ ගොවිපල ආශ්‍රිතව වැඩෙන ඌරන් ආශ්‍රිතව සොයාගෙන ඇති මෙම වෛරසය තවමත් ඌරන්ගෙන් මිනිසුන්ට බෝවන ප්‍රවණතාවක් සොයාගෙන නැතත් මේ වෛරසය යම් හෙයකින් මිනිසුන් හට වැළඳීමේContinue Reading