දශකයේ පළමු චන්ද්‍රග්‍රහණය 10 වනදා!

Lunar Eclipse 2020

පසුගිය දෙසැම්බර් 26 වනදා ලංකාවේ සියළු දෙනාම පාහේ අහස දෙස සිය ඇස් යොමු කලේ වසරේ අවසාන සූර්යගහණය නිරීක්ෂණය කිරීමේ අරමුණින්. ලංකාව පුරා සෑම ප්‍රෙද්ශයකටම පාහේ මෙම දුර්ලභ සංසිද්ධිය හොඳින් නිරීක්ෂනය කිරීමේ අවස්ථාව හිමිව තිබුණා. මෙම සූර්යග්‍රහණයත් සමගින් අවසන් වූ 2019 වසරෙන පසුව උදාවු 2020 වසරේ මුල් මාසයේදීම තවත් දුර්ලභ සංසිද්ධීයක් නිරීක්ෂණය කිරීමේ වාසනාව ශ්‍රී ලාංකික අපට හිමි වනවා. ඒ ජනවාරි මස 10 වන දා සිදුවීමට නියමිත උප ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණයයි.

උප ඡායා චන්ද්‍රගහණයකදී චන්ද්‍රයා පොලොව නිසා සෑදෙන උප ඡායාව තුලින් ගමන් කිරීම සිදුවනවා. මේ නිසා ඡන්ද්‍රයාගේ දීප්තිය මඳ වශයෙන් අඩු වීමක් සිදුවනවා. එම නිසා මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණය පූර්ණ චන්ද්‍රගහණයක් තරම් ආකර්ශණීය නොවනු ඇති. පූර්ණ චන්ද්‍ර ග්‍රහණයකදී චන්ද්‍රයා පෘථිවියේ ප්‍රධාන ඡායාව තුලට පැමිණෙන අතර මේ නිසා චන්ද්‍රයාගේ දීප්තිය සැලකිය යුතු තරමින් අඩුවී තද රත් පැහැයට හුරු පැහැයකට හැරෙනවා.

පෘථිවිය නිසා හටගන්නා ප්‍රධාන ඡායාව තුලින් සඳ ගමන් කිරීමේදී පූර්ණ චන්ද්‍රගහණ හටගන්නා අතර, උප ඡායාව තුලින් සඳ ගමන් කිරීමේදී හටගන්නේ උප ඡායා චන්ද්‍රගහණයන්ය.

සූර්යග්‍රහණයකදී මෙන් නොව චන්ද්‍රගහණයකදී එය නිරීක්ෂණය කල හැකි කලාපය ඉතා විශාල වන අතර මේ නිසා ලොව පුරා රටවල් රැසකට මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණය නිරීක්ෂණය කිරීමේ වාසනාව උදා වනවා.

2020 ජනවාරි 10 වන දා චන්ද්‍රග්‍රහණය දර්ශණය වන කලාපය (Image – www.timeanddate.com)

මෙම චන්ද්‍රගහණය ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් ජනවාරි 10 වන දා 10.37 ට ආරම්භ වන අතර උපරිම අවස්ථාව එළඹෙන්නේ 11 වන දා මධ්‍යම රාත්‍රී 12.40 ටයි. 11 වන දා පාන්දර 2.42 ට පමණ මෙම චන්ද්‍රග්‍රහණය අවසන් වනු ඇති.

ශ්‍රී ලංකාවට දර්ශණය වන මීළඟ චන්ද්‍රග්‍රහණයද උප ඡායා චන්ද්‍රගහණයක් වන අතර එය ජූනි මස 5 සහ 6 දින වලදී සිදුවීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.