15 වන ජාත්‍යන්තර ජල පීඩන රොකට් තරඟය 23,24 යන දිනයන්හිදී ජපානයේ සගමිහාරා නුවර, කනගාවා හිදී පැවැත්වූ අතර එහිදී  ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ නුවර ශ්‍රී චන්දානන්ද බෞද්ධ විද්‍යාලයේ යූ. ජී. දිදුල ආදිත්‍ය ශිෂ්‍යයා  සමත් වී ඇත. 

දිදුල සිය ජයග්‍රහණයට අදාළ සහතිකපත්‍රය ලබාගනිමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ  අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව නංවාලීම අරමුණු කරගෙන ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය මීට වසර 14 කට පෙර ජල රොකට් හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් ශ්‍රී ලංකාවට හදුන්වාදෙන ලද අතර මේ දක්වා  ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ රැසක් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වී තිබේ.

ලක්මව දිනවූ ජල රොකට් කණ්ඩායම

එම ජයග්‍රහණ සැලකීමේදී 2005 වසරේදී ජපානයේ පැවති තරඟයෙන් 3 වන ස්ථානය දිනා ගැනීමත්,  2009  වසරේ දී තායිලන්තයේ පැවති තරඟයෙන් 4 වන  සහ 5 වන ස්ථාන දිනා ගැනීමත්, 2015 වසරේ ඉන්දුනීසියාවේ පැවති තරඟයෙන්  2 වන ස්ථානය දිනා ගැනීමටත්  හැකි විය.

මෙම ජයග්‍රහණ හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන් අතර ජල රොකට් නිර්මාණය හා ඒ හා සම්බන්ධ ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර තරඟ සදහා ඉදිරිපත් වීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් ඇති වී තිබේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2017 වසරේ සිට පිට පිට තෙවරක් ප්‍රථම ස්ථාන ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒමට ශ්‍රී ලාංකික දරු දැරියන් සමත් වූ අතර එම ජයග්‍රහණ ත්‍රිත්වය පිළිවෙලින් 2017 වසරේ දී ඉන්දියාවේ පැවති තරඟයේ ප්‍රථම ස්ථානයත්, 2018 වසරේ සිංගප්පූරුවේ පැවති තරඟයේ  ප්‍රථම ස්ථානය  දිනා ගැනීම සහ 2019 වසරේ ජපානයේ පැවති මෙවර තරඟයේ ද  ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට හැකි වීම සුවිශේෂ කොට සදහන් කළ හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.