ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමයේ වාර්ශික මහා සැසිවාරය දෙසැම්බර් මස 8 වනදායින් ආරම්භවන සතිය පුරා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨය ආශ්‍රිතව පැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගමය නිවේදනය කර සිටිනවා. මෙම සැසිවාරය පිළිබඳ වැදගත් කරුණු රැසක් එම සංගමයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඊයේ, එනම් නොවැම්වබර් 28 වනදා පැවැති විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මාධ්‍ය වෙත නිකුත්Continue Reading

15 වන ජාත්‍යන්තර ජල පීඩන රොකට් තරඟය 23,24 යන දිනයන්හිදී ජපානයේ සගමිහාරා නුවර, කනගාවා හිදී පැවැත්වූ අතර එහිදී ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ නුවර ශ්‍රී චන්දානන්ද බෞද්ධ විද්‍යාලයේ යූ. ජී. දිදුල ආදිත්‍ය ශිෂ්‍යයා සමත් වී ඇත.