සාමය හා සංවර්ධනය සදහා වූ ලෝක විද්‍යා දිනය 2018

ලෝක විද්‍යා දිනය

වර්ෂ 2001 දී යුනෙස්කෝ සංවිධානය ප්‍රකාශයට පත්කල පරිදි සෑම වසරකම නොවැම්බර් 10 වන දා සාමය හා සංවර්ධනය සඳහා වූ ලෝක විද්‍යා දිනය ලෙස ලොව පුරා සැමරෙනවා. මෙම ලෝක විද්‍යා දිනය හරහා ලෝකයේ වැදගත් විද්‍යාත්මක කරුණු කාරණා පිළිබඳ ලෝ වැසියන්ගේ අවධානය යොමුකිරීමත් මෙම විවිධ අංශ පිළිබඳව ජනතාව තුල සංවාදයක් ඇතිකිරීමටත් යුනෙස්කෝ සංවිධානය බලාපෙරොත්තු වෙනවා.

ඒ අනුව මේ වසරේදීත් නොවැම්බර් 10 වනදා එනම් හෙට දිනයේදී ලොව පුරා ලෝක විද්‍යා දිනය සැමරෙනු ඇති. මෙවර ලෝක විද්‍යා දිනයේ තේමාව වන්නේ “ විද්‍යාව මානව අයිතිවාසිකමකි“ යන්නයි.  මේ මසට යෙදෙන ලෝක මානව හිමිකම් ප්‍රඥප්කිය එළිදැක්වීමේ 70 වන සංවත්සරයට සමඟාමීව යමින් මෙම තේමාව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

මෙම දිනය වෙනුවෙන් විශේ්ෂ ප්‍රකාශයක් නිකුත්කරන යුනෙස්කෝ ප්‍රධානී ඕඩ්‍රේ ඇසෝලේ මහතා සඳහන් කරන්නේ ලෝ වැසි සියලුම දෙනා විද්‍යාව මානව අයිතිවාසිකමක් ලෙස සලකමින් හැකි සෑම තරමින් විද්‍යාත්මක දියුණුවේ කොටස් කරුවන් වන ලෙසයි. ඒ සමඟම ඔහු ලොව පුර රජයයන්, ව්‍යාපාර හා සමාජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ 2017 ප්‍රකාශයට පත්කල විද්‍යාව හා විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ පිළිබඳ නිර්දේශයන් අනුව යමින් අදාළ ආචාර දර්මයනට අනුකූලව විද්‍යාත්මක සහ වගකීම් සහගතව පර්යේෂණ වල නියැලෙමින් විද්‍යාවේ දියුණුව උදෙසා ක්‍රියාකරන ලෙසයි.

මෙම දිනයට සමඟාමීව යමින් ශ්‍රී ලංකාවේද විවිධ වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය කර තිබෙනවා. මේ අතර විද්‍යා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය හා ගොතේ ආයතනය එක්ව සංවිධානය කර ඇති අන්තර්ජාතික විද්‍යා චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශණය වැදගත් තැනක් ගන්නවා. මෙම චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශණය හරහා අන්තර්ජාතික චිත්‍රපට තරඟාවලියකින් ජයග්‍රහණය කල විද්‍යාව හා සම්බන්ධ චිත්‍රපට මාළාවක් ලංකාව පුරා ස්ථාන 650 කට අධික සංඛ්‍යාවක පැවැත්වීමට නියමිතයි. මීට අමතරව විශේෂ විද්‍යා දෙෂණ සාක්ච්ඡා හා ප්‍රදර්ශණ පාසැල් මට්ටමින් හා විවිධ ආමතන මට්ටමින් පැවැත්වීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.