ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා ජනමාධ්‍යවේදී සංගමයක්?

මාධ්‍යවේදී

ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යා ජනමාධ්‍යකරණයේ නියැලෙන ජනමාධ්‍යෙව්දීන් සහ විද්‍යා සන්නිවෙදකයින්ගේ එකමුතුවෙන් සැදුම්ලත් විද්‍යා ජනමාධ්‍යෙව්දීන්ගේ සංගමයක් පිහිටුවා ගැනීම සඳහා වන මූලික සාකච්ඡා පසුගියදා පැවැත්වුනා. ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාභිවර්ධන සංගම් ප්‍රධාන ශාලාවේ පැවති මෙම සාකච්ඡාව සඳහා මහාචාර්ය සනත් හෙට්ටිගේ, ආචාර්ය ජයන්ත වත්තෙවිදානගේ, ජ්‍යේෂ්ඨ විද්‍යා මාධ්‍යවේදී නාලක ගුණවර්ධන, විදුසර කතෘ රාජේන්ද්‍ර කුලසිංහ, වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ තිලින කිරින්ගොඩ වැනි ප්‍රවීනයන්ගේ අනු දැනුම යටතේ විද්‍යා ජනමාධ්‍ය වෙදීන් ලෙස ඉදිරියට යාමට බලාපොරෝත්තුවෙන් සිටින කණීෂ්ඨ මාධ්‍යවේදීන් සහ විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ගේ දායකත්වය ලැබී තිබුනා.

ණාලක ගුණවර්ධන
නාලක ගුනවර්ධන මහතා පැමිණ සිටි පිරිස අමතමින්.
මාධ්‍යෙව්දීන්
පැමිණ සිටි නවක ජනමාධ්‍ය වේදීන් පිරිසක්.
ජයන්ත වත්තෙවිදානගේ
ආචාර්ය ජයන්ත වත්තෙවිදානගේ මහතා සාකච්ඡාවට එක්වෙමින්.

මෙම මූලික සාකච්ඡා වටයේදී  විද්‍යා ජනමාධ්‍යවේදී සංගමයක් පිහිටුවා ගැනීමේ පරමාර්ථ, විද්‍යා ජනමාධ්‍යවේදීන් ලෙස අප සැලකිය යුතු දෑ ආදිය පිළිබඳව වඩාත් ගැඹුරින් සාකච්ඡා වුන අතර මෙම සංගමය පිහිටුවා ගැනීම සඳහා වන තවත් සාකච්ඡාවක් ලබන 13 වන අඟහරුවාදා හවස 4.00 ට විද්‍යාභිවර්ධන සංගම් ශාලාවේදීම පැවැත්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.